Kerksingel Oostwold

Kerksingel  Oostwold    Gem. Oldambt.

*  Totale  WOZ  waarde van de   7  woningen:     692.000,00   euro.

Kerksingel  no: 1               (vroegere woning in de achterzijde van Huningaweg  31.)

Kerksingel  no: 2               (Pastorie  Ned. Herv. Kerk.)

Kerksingel  no: 3     *

Kerksingel  no: 4

Kerksingel  no: 5     *

Kerksingel  no: 6

Kerksingel  no: 7     *

Kerksingel  no: 8

Kerksingel  no: 9     *    Pierewaai

Kerksingel  no: 10

Kerksingel  no: 11     *   Fladderak

Kerksingel  no: 12

Kerksingel  no: 13    *

Kerksingel  no: 14

Kerksingel  no: 15    *

Kerksingel  no: 16

Kerksingel  no: 17             (Ned. Herv. Kerk)

 

Binnenkort meer !